بخش اطلاع رسانی های مهم

* * *

توجه : دانشجوی محترم، برای پرداخت شهریه به صورت آنلاین و انجام سایر امور دانشجویی فقط باید از مرورگر FireFox Mozilla ورژن های 21 به بالا استفاده نمود. بدیهی است عدم رعایت این نکته سبب،نگرفتن نتیجه درست در فرآیند امور، علی الخصوص فرآیند پرداخت شهریه به صورت آنلاین خواهد شد.